News

  • מפגש "ללא צנזורה"

    מפגש "ללא צנזורה" הראשון באירגונו של מיכאל בלום התקיים בתאריך 09/06/22 במקורות הירקון, זכינו להשתתף בו ולהקים עמדה משלנו.  פגשנו את כל מי שהגיע להג...